биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » ПАЛАТАНЫН КЫЗМАТТАРЫ » «Ишенимдүү ѳнѳктѳштѳр» Реестри

«Ишенимдүү ѳнѳктѳштѳр» Реестри


«Ишенимдүү ѳнѳктѳштѳр» Реестри

Иштин илгерилѳѳсү үчүн жана иш жүргүзүүдѳ ѳнѳктѳштѳр менен тыгыз байланышты түзүүдѳ жана кеңейтүүдѳ ишкерге ишенимдүү кепилдеме (рекомендация) зарыл. Ишканалар «Ишенимдүү ѳнѳктѳштѳр» Реестринде катталгандыгы ишенимдүү кепилдеме болуп бере алат. «Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы жѳнүндѳгү» мыйзамынын негизинде Палата Кыргызстандын аймагында иш алып барган, экономикалык жана финансылык абалы туруктуу ишканалардын жана уюмдардын мамлекеттик эмес Реестрин жүргүзѳт.

Атамекендик жана чет элдик компанияларга Кыргызстандагы ишканалардын арасынан ишенимдүү өнөктөш тандоодо объективдүү маалымат берүү зарылчылыгы Реестрди жүргүзүүгѳ себеп болду. 

«Ишенимдүү ѳнѳктѳштѳр» Реестрине кирүү ишканаларга тѳмѳндѳгү мүмкүнчүлүктѳрдү берет:

  • Расмий түрдѳ «Ишенимдүү ѳнѳктѳш» катары таанылууга;
  • Ишкананын позитивдүү беделин түзүүгѳ;
  • Потенциалдуу ѳнѳктѳштѳрдүн экономикалык жана финансылык жагдайы туурасында так маалымат алууга;
  • Ѳзүнүн ишканасын эл аралык рынокто жогору деңгээлде кѳрсѳтүүгѳ.

Экономикасы ѳнүккѳн мамлекттерде ушундай Реестрдин аналогдору чарбалык карым-катнаштарды жѳндѳѳчү жакшы инструмент катары таанылган.
Реестрге каттоого арызды мыйзам чегинде жана рынокто 3 жылдан кем эмес ишкерлик менен алектенген юридикалык жактар бере алат.  Оң эксперттик чечим чыккандан кийин Палата арыз ээсин Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестрине каттайт жана тиешелүү үлгүдѳгү күбѳлүк тапшырат.

Реестрге кирүүгѳ кызыкдар ишканалар жана уюмдар Реестрге катталуу туурасындагы арызды Палатага билдире алат. 

Кандай шарттарда ишкана Реестрде катталат? 

Реестрге катталууга ишкерликтин менчик формасы жана уюштуруу-укуктук таризи ар кандай юридикалык жактардын мүмкүнчүлүгү бар. 

Реестрге катталуу үчүн ишкана жергиликтүү рынокто 3 жылдан кем эмес иш алып баруусу абзел,  жана ишкана туурасында экономикалык жана финансылык толук жана так маалыматты берүү керек.


Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестрине катталууга дилгир болгон ишкана кайрадан уюштуруу, жоюлуу же банкрот абалында болбошу талап кылынат. 
Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринин кармоочусу болуп  КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасы эсептелинет.

 

Талап кылынган документтер тизмеси:

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестри жѳнүндѳгү Жобо

Реестре киргизүү үчүн тарифтер

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестри жѳнүндѳ арыз


Эгерде Сиз
Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестрине катталууну кааласаңыз КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасынын мүчѳлѳр менен иштѳѳ бѳлүмүнѳ кайрылыңыз.

Тел.: (+ 996 312) 613876, 611474 


 

ИШЕНИМДҮҮ ѲНѲКТѲШ РЕЕСТРИНИН КАТЫШУУЧУЛАРЫ:

 

"Илбирс" АК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 25.12.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты: токулган буюмдарды ѳндүрүү жана сатуу

Дареги: Бишкек ш, Киев к. 77

Тел./Факс: 0312-622215/ 660598

web-site:   http://www.ilbirs.kg

email: ilbirs.@mail.ru "Дордой" Ассоциациясы

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 24.12.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты:  жер тилкелерин, соода орундарын жана аянттарды, кеңселерди ижарага берүү, ѳнѳр жай ѳндүрүш жана шаар куруу

Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Совет к. 166

Тел./Факс: 0312-690590, 690544/ 690044

web-site:   http://www.dordoi.kg

email: tokona@mail.ru   "Sleng Co." ЖЧК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 10.12.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты: тил котормолору (жазма түрүндѳ), документтерди күбѳлѳндүрүү

Дареги: Бишкек ш., Токтогул к., 84, б.12

Тел./Факс: 0312-666299

web-site:   http://www.sleng.kg

email: sleng84@mail.ru


 
"Росинбанк" ААК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 12.11.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты: банк кызматтары

Дареги: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва к. 80/1

Тел.: +996 (312) 55 44 44

web-site: http://www.rib.kg/

email: call-center@rib.kg"Строймир" ЖЧК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 13.11.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты: металлдарды дүң жана чекене сатуу

Дареги: Бишкек ш., Лев Толстой к. 19 a

Тел.:+996 (312) 35-20-90

web-site: http://www.stroimir.kg"Демир Кыргыз Интернешнл Банк" ЖАК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили: 10.12.2014

Ишмердүүлүгүнүн багыты: банк кызматтары

Дареги: Кыргыз Республикасы 720001, Бишкек ш., Чуй к., 245

Тел./Факс: +996 (312) 61-06-10/ 61-04-44

web-site: http://www.demirbank.kg"CIC" ЖЧК

Ишенимдүү ѳнѳктѳш Реестринде катталган мезгили:  02.02.2015

Ишмердүүлүгүнүн багыты: инженердик-консалтингдик кызматтар

тел.: +996 (312) 68-91-38, +996 0545 95-85-57

email: dir_cic@mail.ru; finance_cic@mail.ru