биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору » Сооданын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү

Сооданын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү


Бириккен Улуттар Уюмунун Ѳнүгүү Программасынын (БУУѲП) «Aid for Trade» долбоору, Финляндиянын  Ѳкмѳтүнүн каржылоосу менен сооданын ѳнүгүүсү жана улуттук атаандаштыкка туруктуулукту бекемдѳѳ жана туруктуу ѳнүгүүнүн эсебинен инклюзивдик экономикалык ѳсүштү илгерилетүүгѳ багытталат.

Долбоорду ишке ашыруудагы ѳнѳктѳштѳр:

Кыргыз Республикасынын Экономика министирлиги
КР Экономика министирлигине караштуу «Тышкы соода чѳйрѳсүндѳгү «Бирдиктүү терезе» борбору» мамлекеттик ишканасы
Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы
Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университет

Долбоордун максаттары: Улуттук мыйзамдарды Кыргызстандын аймактык соода макулдашууларынын кеңейүүсүнѳ ылайык шайкештѳѳ, соода саясатынын актуалдуу суроолору боюнча экономикалык анализ жүргүзүү, мамлекеттин тышкы экономикалык ишмердүүлүгү боюнча товардык курам топтун  кодификациясынын салыштырмалуу анализдѳѳ, соода жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды ѳнүктүрүү жана колдоо, сооданы илгерилетүү багытында улуттук ѳнѳктѳштѳрдүн потенциалын күчѳтүү.

Долбоор айыл-чарба жана айыл-чарба продукцияларын кайра иштетүү тармактарын да камтыйт (тандалган кошумча нарк тизмеги).
Долбоордун жардамы менен үйрѳнгѳн инновациялык билим жана тажрыйбалар аркылуу фермерлер ѳздѳрүнүн ѳндүрүмдүүлүгүн жана экспортунун кѳлѳмүн кѳбѳйтүүгѳ мүмкүнчүлүк алышат.
Долбоордун аткарылышында улуттук жана аймактык маанидеги документтерди иштеп чыгуу боюнча ѳнѳктѳштѳргѳ техникалык жардам кѳрсѳтүү каралган.  Соода аркылуу калктын жетиштүүлүгүн камсыздоо үчүң пилоттук айылдарда кошумча нарк тизмеги боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылат, экспорттук альянстарды түзүүнү кошкондо.