биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору » Кол ѳнѳрчүлѳрдүн потенциалык ѳнүктүрүү жана колдоо боюнча долбоор

Кол ѳнѳрчүлѳрдүн потенциалык ѳнүктүрүү жана колдоо боюнча долбоор


«Борбордук Азия, Азия жана Европа мамлекетеринин рынокторунун туруктуу ѳнүгүүсү үчүн Кыргыз Республикасында жана Тажикстан Республикасында аялдардын кол ѳнѳрчүлүк кооперативдеринин экологиялык ѳндүрүмдѳрүнүн кеңейтилген ассортиментин түзүү»
 
Долбоорду ишке ашыруудагы ѳнѳктѳштѳр:
«Умбрия Экспорт» Консорциуму
Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы
Тажикстан Республикасынын Соода ѳнѳр-жай палатасы
ALE – Соода ѳнѳр-жай ишканаларынын ассоциациясы
Евробирикменин Кыргыз Республикасындагы Делегациясы
 
Долбоордун максаттары:  Товарлардын жана кызматтардын атаандаштыкка туруктуулугун жогорулатуу, экспортту кеңейтүүгѳ кѳмѳктѳшүү, кѳмүскѳ экономиканы кыскартуу жана социалдык туруктуулукту камсыздоо жолдору аркылуу аялдардын  кол ѳнѳрчүлүк кооперативдеринин ѳндүрүмдѳрүнүн илгерилетүү процессин жакшыртуу.
 
 
Конкреттүү максаттар:
1) Кыргызстан менен Тажикстандын кол ѳнѳрчүлѳр коомчулугуна эл аралык кѳргѳзмѳлѳргѳ жана тышкы рынокторго жол ачып берүү аркылуу эффективдүү маркетингдик кызматтарга жетүүгѳ кѳмѳктѳшүү;
2) Техникалык машыгуулар жана бизнести жүргүзүү боюнча тренингдерди ѳткѳрүү жолдору аркылуу ѳндүрүмдѳрдүн сапатын жогорулатууга жана ассортиментин кеңейтүүгѳ кѳмѳктѳшүү;
3) Кыргызстандын кол ѳнѳрчүлѳр бирикмелери жана мамлекеттик органдары менен Тажиксандын кол ѳнѳрчүлүк борборлорунун ортосундагы социалдык ѳнѳктѳштүктү ѳнүктүрүү.
 
Аракеттин акыркы бенефициарлары: кол ѳнѳрчүлѳр кооперативдердин айылдык негизи, ошону менен катар Кыргызстандын айылдарындагы түзүлгѳн аялдар топтору.
 
Натыйжа: пилоттук аймактарда цехтик бизнес-ассоциациялардын тармагын түзүү, жана аларга тышкы рынокторго чыгууга, эл аралык кѳргѳзмѳ-жарманкелерге катышууга мүмкүндүк берүү.