биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору » Кыргызстандан кайра иштетилген азык-түлүк продукцияларын жана табигый ингредиенттерди европалык рынокторго экспорттоону кѳбѳйтүүгѳ кѳмѳктѳшүү

Кыргызстандан кайра иштетилген азык-түлүк продукцияларын жана табигый ингредиенттерди европалык рынокторго экспорттоону кѳбѳйтүүгѳ кѳмѳктѳшүү


Import Promotion Desk (IPD) – Германиянын экономикалык кызматташуу жана ѳнүгүү министирлиги каржылаган долбоор немец импортелорун ѳнѳктѳш-ѳлкѳлѳрдѳн ишенимдүү жеткирип берүүчүлѳр менен камсыздоого багытталган. 

Долбоорду аткаруудагы ѳнѳктѳштѳр:

Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы
Эл аралык кызматташуунун германдык коому (GIZ)


Долбоордун максаттары
: Кыргызстандан кайра иштетилген азык-түлүк продукцияларын жана табигый ингредиенттерди европалык рынокторго, негизинен Германияга, экспорттоону кѳбѳйтүүгѳ кѳмѳктѳшүү.  

Долбоорду ишке ашырууда Европада ѳткѳрүлѳ турган азык-түлүк жана табигый ингредиенттердин кесиптик кѳргѳзмѳлѳрүнѳ катышуусу үчүн атамекендик ишканаларды – ѳндүрүүчүлѳрдү тандоо жүргүзүлѳт.

Долбоордун жыйынтыгы боюнча кыргыз ѳндүрүүчүлѳрү менен немецтик алармандардын ортосунда ѳндүрүмдѳр менен камсыздоо боюнча контракттарга кол коюлуусу күтүлүүдѳ. Долбоордун аткарылышы Кыргызстандан  кайра иштетилген азык-түлүк продукцияларын жана табигый ингредиенттерди европалык рынокторго экспорттолуусунун ѳсүшүнѳ кѳмѳктѳшѳт.

2013-жылдын октябрь айында Кыргызстанга келген IPDнин таанышуу миссиясынын алкагында тѳмѳндѳгү ѳндүрүмдѳр Германияга жана Европага экспорттоо үчүн жакшы мүмкүнүлүктѳрү бар деп аныкталган:

  • Кургатылган жемиштер, ѳзгѳчѳ (органикалык) ѳрүк
  • Жемиш данектери
  • Кайра иштетилген жаңгактар
  • Аары мому
  • Кургатылган козу карындар
  • Кургатылган даары чѳптѳр
  • Данек майлары