биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору

Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын долбоорлору


«Борбордук Азия, Азия жана Европа мамлекетеринин рынокторунун туруктуу ѳнүгүүсү үчүн Кыргыз Республикасында жана Тажикстан Республикасында аялдардын кол ѳнѳрчүлүк кооперативдеринин экологиялык ѳндүрүмдѳрүнүн кеңейтилген ассортиментин түзүү»

Бириккен Улуттар Уюмунун Ѳнүгүү Программасынын (БУУѲП) «Aid for Trade» Сооданын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳктѳшүү долбоору

Import Promotion Desk - Кыргызстандан кайра иштетилген азык-түлүк продукцияларын жана табигый ингредиенттерди европалык рынокторго экспорттоону кѳбѳйтүүгѳ кѳмѳктѳшүү

Кыргызстандын экономикасына башкаруучу кадрларды дайындоо Программасы

Кыргыз Республикасында агроѳндүрүш комплекси үчүн каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, кадрдык кудуретин жана экспортту жогорулатуу боюнча Долбоор

«Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумуштуулукка кѳмѳктѳшүү» ­Программасы. Кесиптик билим берүү системасынын бүтүрүүчүлѳрүн тастыктамалоо