биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Бизнести колдоо » Палатанын тармактык комитеттери » Палатанын Кыргыз-герман соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууга кѳмѳктѳшүү боюнча «Кыргызстан – Германия» Комитети

Палатанын Кыргыз-герман соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууга кѳмѳктѳшүү боюнча «Кыргызстан – Германия» Комитети


Комитеттин максаттары:
Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдик Республикасынын жана  Европалык Бирикме мамлекеттеринин ортосундагы соода-экономикалык кызматташууну активдештирүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгѳ кѳмѳктѳшүү, ошондой эле кызматташуунун алкактык шарттарын жана ченемдик-укуктук негизин жакшыртууну кошкондо. КРнын жана ГФР менен Европа мамлекеттеринин ишкерлеринин жана ишкерлер бирикмелеринин ортосунда түз байланыштарды түзүүгѳ кѳмѳктѳшүү аркылуу КРнын германдык жана европалык багыттарда соода-экономикалык алакаларын активдештирүү. Кыргыз Республикасында инвестициялык ишмердүүлүктү жүргүзүүгѳ, ѳзгѳчѳ приоритеттүү инвестициялык долбоорго катышууга, Германиянын ишкерлерин үгүттѳѳнү активдештирүүгѳ кѳмѳктѳшүү. Эки тараптуу жана кѳп тараптуу экономикалык кызматташуу тармактарында экономикалык форумдарды, семинарларды, долбоорлорду уюштурууга кѳмѳктѳшүү жана координациялоо.

 Комитеттин иш-милдеттери:

 • Потенциалдуу ѳнѳктѳштѳрдү издѳѳдѳ жана алар менен байланыштарды түзүүдѳ Кыргызстандын (биринчи кезекте Палатанын мүчѳлѳрүнѳ), Германиянын жана Европа ѳлкѳлѳрүнүн ишкерлерине жана ишкерлер бирикмелерине маалыматтык колдоо жана уюштуруу иштери боюнча кѳмѳктѳшүү, ошондой эле кызматташуунун жагымдуу жана келечектүү формаларын аныктоого жардамдашуу;
 • Германдык жана европалык багыттарда иш алып баруу максатыда кеңештерди жана жумуш топторуп түзүү жана алардын имердүүлүгүн координациялоо;
 • Тышкы экономикалык ишмердүүлүк суроолору жана инвестициялык саясат боюнча мыйзам жана ченемдик-укуктук актырларынын долбоорлорун дайындоо жана талкуулоо процесстерине катышуу, жана мыйзам, ченемдик негизди жакшыртуу максатында сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Эки жана кѳп тараптуу кызматташууга таасир бере турган факторлорду анализдѳѳ, тышкы экономикалык кызматташууга тоскоолдуктарды жараткан негизсиз бѳгѳттѳрдү жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Тышкы экономикалык кызматташуу жана инвестициялык саясат боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, чет ѳлкѳлѳрдүн дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрү менен тыгыз кызматташуу. Биргелешкен инвестициялык долбоорлор боюнча, эки жана кѳп тараптуу экономикалык байланыштардын кѳйгѳйлүү маселелерин чечүүгѳ кѳмѳктѳшүү;
 • Соода-экономикалык байланыштарды ѳнүктүрүү жана кеңейтүү маселелери боюнча Ѳкмѳттѳр аралык макулдашууларды дайындоого кѳмѳктѳшүү, жана алардын ишке ашырылуусун мониторингдѳѳ;
 • Германия жана Европа мамлекеттери менен соода-экономикалык кызматташуу боюнча түзүлгѳн Ѳкмѳт аралык комиссиясынын кыргыз бѳлүгүнүн иш топторуна катышуу;
 • Чет ѳлкѳлүк ѳнѳктѳштѳргѳ Кыргыз Республикасына инвестициялоо боюнча приоритеттүү инвестициялык долбоорлорду илгерилетүүгѳ кѳмѳктѳшүүе.
 • Тышкы экономикалык ишмердүүлүк багытында эки жана кѳп тараптуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча Палата сунуштаган ѳнѳктѳштѳрдүн маалымат базасын түзүү
 • Кыргызстандын, Германия жана Европа ѳлкѳлѳрүнүн Соода-ѳнѳр жай палаталарынын ортосунда макулдашууларды түзүү маселелери боюнча иш жүргүзүү;
 • Кыргызстандык жана чет мамлекеттик ишкерлерге аларды кызыктырган ѳлкѳнүн же аймактын экономикалык ѳнүгүүсү боюнча актуалдуу маалыматты алуусуна кѳмѳктѳшүү;
 • Кыргызстандык ишкерлердин, биринчи кезекте Палата мүчѳлѳрүнүн эл аралык кѳргѳзмѳлѳргѳ, конференция, форум, семинарларга катышуусуна кѳмѳктѳшүү;
 • Кыргызстандык ишканалардын жана ишкерлердин экспорттук мүмкүнчүлүктѳрү туурасында, Кыргызстанга инвестициялоо боюнча жарнама-маалымат кампанияларын чет мамлекеттерде Палатанын атынан уюштурууга кѳмѳктѳшүү;
 • Кыргыз Республикасында ушуга окшош иш-чараларды уюштуруу жана германиялык жана европалык ишкерлерге керектүү маалымат алуусуна кѳмѳктѳшүү;
 • Атамекендик ишкерлерге жана ишканаларга Германиянын жана Европа ѳлкѳлѳрүнүн ишкерлик тармагындагы, мамлекеттик-жеке ѳнѳктѳштүк, чакан жана орто бизнести ѳнүктүрүү боюнча алдыңкы тажрыйба менен танышууга жана пайдаланууга кѳмѳктѳшүү. 

Комитеттин Тѳрайымы – Шайлдабекова Нуржан Кармабековна
Тел.: + 996 772 022 443
e-mail: strategy@cci.kg 


Жооптуу катчысы - Райымкулова Майрам Асанкуловна
Тел.: + 996 (312) 61-01-73
факс: + 996 (312) 61-38-75
e-mail: strategy@cci.kg