биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы жѳнүндѳ » Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын Кеңеши

Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын Кеңеши


Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасынын Уставына ылайык Палатанын мүчѳлѳрүнүн Курултайы 5 жылдык мѳѳнѳткѳ Кеңешти – Палатанын ишмердүүлүгүн кѳзѳмѳлдѳѳ органын шайлайт. Палатанын Кеңешинин мүчѳлѳрү Курултайды чакыруу жана ѳткѳрүү тартибине ылайык Курултайдын делегаттарынын арасынан шайланат.  Палатанын Кеңеши коллегиялык кѳзѳмѳлдѳѳ орган болуп саналат, Кеңешти Тѳрагасы Кеңештин мүчѳлѳрүнүн арасынан ачык добуш берүү жолу менен Палатанын Кеңешинин мүчѳлѳрү тарабынан шайланат.

Палатанын Кеңешинин курамы:

Касымалиев Кубанычбек Ниязбекович – Палатын Кеңешинин Тѳрагасы, «Завод свёрл» ААКнун башкы директору, КРнын экспортерлор ассоциациясынын Президенти     

Абакиров Эльдар Курманбекович - «D-Центр» ЖЧКУнун уюмдаштыруучусу

Абдылдаев Марат Шайлообекович – «GS-1 Kyrgyzstan» ассоциациясынын Вице-президенти

Акбагышева Замира Акбагышевна – Кыргыз Республикасынын «Аялдар конгрессинин» Тѳрайымы

Алимова Альбина Борисовна – Палатанын Ыссык-Кѳл областындагы расмий ѳкүлү

Ашимов Тилек Каарманович – «Райффайзен» фондунун башкармалыгынын Тѳрагасы      

Джакипов Тилек Илебаевич - «Жилпромстрой» ЖЧКУнун Уюмдаштыруучусу 

Итибаев Кайрат Жаныбекович – Чет мамлекеттик инвесторлор ассоциациясынын башкармасынын Тѳрагасы

Кайыпов Абдыкапар Турдуевич – «Скай» ЖЧКУдун Президенти     

Кутанов Эрик Асанбекович -  «BPN» ишкерлердин коомдук уюмунун Тѳрагасы 

Макашев Султанбек Макашевич – Кыргызстандын кол ѳнѳрчүлѳр Кеңешинин Президенти      

Омурбеков Бектенбек – «Ошский плодоовощной комбинат» ЖЧКУнун Башкы директору

Перфильев Борис Васильевич – Палатанын Президентинин кеңешчиси

Рахимов Кубатбек Калыевич – «Смарт бизнес солюшн» ЖЧКУнун Башкы директору        

Рыскулов Рамис Джолдошбекович – Палатанын Талас областындагы расмий ѳкүлү

Син Говард Анатольевич – «Кыргыз күнѳсканалар ассоциациясы» ЮЖУнун Президенти

Скаргин Анатолий Александрович - «Инфокс» маалымат борборунун Уюмдаштыруучусу

Султангазиев Эрмек Анварович – «Меди» ЖЧКУнун Башкы директору

Турсунбаев Бейшенбек Укенович – Палатанын Нарын областындагы расмий ѳкүлү

Ускенбаева Гульнара Тураровна – Кыргызстан жѳнѳтүүчүлѳр, ѳндүрүүчүлѳр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын Президенти

Шамкеев Бактыбек Абылкасымович – «CAI Consulting» ЖЧКУ Башкаруучу директору