биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүү наркы

Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүү наркы


«Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүү наркы» брошюрасы – мамлекеттин экономикасы жана инвестициялык чѳйрѳсү жѳнүндѳ маалыматты камтыйт. Бул басылманын ѳзгѳчѳлүгү  анда Кыргыз Республикасынын аймагында бизнести баштоо жана жүргүзүү үчүн керектүү маалыматтар жана конкреттүү цифралар, мисалы, компанияны каттоодон ѳткѳрүү үчүн тиешелүү тѳлѳмдүн кѳлѳмү жана башка маалыматтар келтирилген. Кыргызстанда бизнес баштоодо ар бир кадамды алдын ала пландаштыруу үчүн ишкерлерге, атамекендик жана чет мамлекеттик инвесторлорго керектүү маалыматтын бирдиктүү деталдаштырылган булагы катары бул брошюраны чыгаруу демилгесин КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасы кѳтѳрүп чыккан.

«Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүү наркы» брошюрасынын орус жана англис тилиндеги биринчи басылмасы КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасынын тапшырыгы боюнча Эл аралык кызматташуу боюнча Жапон агенттигинин (JICA) техникалык колдоосу менен «Ниет-Аракет» финансылык-консалтингдик компаниясы тарабынан дайындалган жана басылып чыгарылган.

 

Брошюраны жүктѳѳ үчүн сүрѳттү басыңыз


        


 

«Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүү наркы» брошюрасынын экинчи басылмасы КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасынын демилгеси менен жана тапшырыгы боюнча, КРнын Экономика Министирлигине караштуу Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин ѳнѳктѳшүүсүндѳ, «Кыргыз Республикасында туруктуу экономикалык өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү» эл аралык кызматташуу боюнча германдык коомдун программасынын (GIZ) кѳмѳгү аркылуу эксперттер тобу тарабынан дайындалып жана басылып чыгарылды.

Брошюранын кыргыз тилиндеги нускасы жакынкы арада жарыкка чыгат.Брошюраны жүктѳѳ үчүн сүрѳттү басыңыз