биз соц.тармактарда:
сайттын тилдери: кыр | рус | eng

 
_____________________________ 


_____________________________
Башкы бет » Палатага мүчѳ болуу » Палатага ким жана кантип мүчѳ боло алат?

Палатага ким жана кантип мүчѳ боло алат?


Палатага мүчѳ болуп Кыргыз Республикасынын аймагында ѳз имшердүүлүгүн жүргүзгѳн кыргызстандык жана чет мамлекеттик юридикалык жактар жана жеке ишкерлер, алардын бирикмелери кире алат.  Дүйнѳ жүзү боюнча Соода-ѳнѳр жай палатасына мүчѳ болуу компаниянын же ишкананын ишенимдүүлүгүнүн жана абройунун белгиси катары саналат.

Кыргыз Республикасынын Соода-ѳнѳр жай палатасы үчүн бизнестин ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү жѳн гана ураан эмес, бул системалуу жана предметтик ишмердүүлүк.

Палатанын болгон ресурстары – маалымат базасы, жогору квалификациялуу эксперттердин тажрыйбасы, кѳрсѳткѳн кызматтары, ишкерлердин кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо – бизнестин ѳнүгүүсүнѳ багытталат.

Акыркы учурда Палата бизнеске сунуштаган кызматтарын кеңейтти жана Палатанын мүчѳлѳрү бул кызматтар менен  жеңилдетилген шарттарда пайдалана алышат.

Ишкананын категориясы 

  Ар жылдык мүчѳлүк тѳгүм   

 Кирүү тѳгүмү

Жеке ишкер

5000 (беш миң) сом

5000 (беш миң) сом


Чакан жана орто бизнес

(Кызматкерлеринин саны 150 адамга чейин

10000 (он миң) сом

10000 (он миң) сом

Ири бизнес

20000 (жыйырма миң) сом

30000 (отуз миң) сом

Коммерциялык эмес (коомдук) уюмдар

10000 (он миң) сом    

10000 (он миң) сом
Палатага мүчѳ болуп кирүү үчүн:
Палатанын Президентинин атына ишкананын жетекчисинин же башкы бухгалтеринин колу коюлган арыз-кат жѳнѳтүү зарыл;
Бекитилген үлгүдѳгү анкетаны толтуруу керек;
Кирүү тѳгүмүн жана бир жылдык мүчѳлүк тѳгүмүн тѳлѳѳ зарыл.     
      
Ишканаларды жана ишкерлерди Палатага мүчѳлүккѳ кабыл алуу КР Соода-ѳнѳр жай палатасынын Президиумунун квартал сайын ѳтүүчү отурумдарында  жүргүзүлѳт
 
Палатага мүчѳ болууну токтотуу:
  • КР Соода-ѳнѳр жай палатасына мүчѳ болууну токтотуу боюнча жазуу түрүндѳ арыз менен кайрылуусу керек.
  • КР Соода-ѳнѳр жай палатасынын мүчѳлүк тѳгүмүн акыркы эки жыл бою тѳлѳбѳгѳн мүчѳлѳр Палатанын мүчѳлүгүнѳн чыгарылышы мүмкүн.

КРнын Соода-ѳнѳр жай палатасына мүчѳ болуу, жана Палатанын кызматтары боюнча суроолоруңуз болсо Палатанын мүчѳлѳр менен иштѳѳ бѳлүмүнѳ кайрылыңыз.

Тел.: (+ 996 312) 613876, 611474